Ziņas bez robežām

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par ziņu raidījumu "Ziņas bez robežām" saturu atbild SIA "Alise Plus". #sif_maf2024